Navigácia

Profil školy História školy Aktivity našej školy Vlastná tvorba Športové rekordy školy Nová podstrana

O škole

Aktivity našej školy

Školský rok 2017/2018

V tomto školskom roku navštevuje našu školu 29 žiakov, ktorí sa učia v dvoch triedach.

1. trieda - 1. a 3. ročník, tr. uč. PaedDr. Iveta Nehajová

                1. ročník - 10 žiakov, 3. ročník - 6 žiakov

2. trieda - 2.a 4. ročnik, tr. uč. Mgr. Eulália Žáková

                2. ročník - 5 žiakov, 4. ročník - 8 žiakov

RŠ - PaedDr. Iveta Nehajová

učiteľka - Mgr. Eulália Žáková

vychovávateľka v ŠKD - Bc. Antónia Bírová

Náboženská výchova - PaedDr. Rudolf Schuster

školníčka - pani Antónia Tomkuliaková

od 1. 3. 2018

pedagogický asistent - Mgr. Ivana Žitková

 

Začiatok školského roka - 4. 9. 2017

Deň jablka - 23. 10. 2017

Divadielko "Šašo múdrejší ako kráľ" - 27. 10. 2017

Program k Mesiacu úcty k starším - 29. 10. 2017

Hodina ANJ s anglickým lektorom - 4. 12. 2017

Mikulášska besiedka -  6. 12. 2017

Zoznámte sa s vedou - fyzikálne pokusy - 6. 12. 2017

Pytagoriáda - školské kolo - 13. 12. 2017

Rozlúčka so starým rokom pri stromčeku - 22. 12. 2017

Pečenie medovníkov 22. 12. 2017

Jasličková slávnosť v kostole - 30. 12. 2017

Ochranárske aktivity v spolupráci s CHKO Horná Orava - pani Kertysová - 24. 1. 2018

Karneval - 13. 2. 2018

Testovanie čitateľskej gramotnosti - 5. 3. 2018

Pytagoriáda - okresné kolo - 13. 3. 2018

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - 27. 3. 2018

Plavecký výcvik - 16. 4. - 20. 4. 2018

Zápis žiakov do 1. ročníka - 25. 4. 2018

Sférické kino - premietanie náučného filmu - 30. 4. 2018

Slávik Slovenska - 30. 4. 2018

Oslava Dňa matek v KD - 20. 5. 2018

Oslava MDD, návšteva jazdeckého areálu, jazda na koni - Dlhá nad Oravou - 31. 5. 2018

Didaktické hry - 25. 6. 2018

Školský výlet - Oravská priehrada - 26. 6. 2018

Deň s poľovníkmi - 27. 6. 2018

Športové hry - 28. 6. 2018

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

 

 

 

 

Školský rok 2016/2017

Školu navštevuje 30 žiakov. Žiaci sa učia v dvoch triedach, tiež navštevujú ŠKD.

1.trieda - 1. a 3. ročník, triedna učiteľka Mgr. Eulália Žáková

2. trieda - 2. a 4. ročník, triedna učiteľka PaedDr. Iveta Nehajová, RŠ

ŠKD - Bc. Antónia Bírová

NAV - PaedDr. Rudolf Schuster

Antónia Tomkuliaková, školníčka

 

Zahájenie školského roka - 5. 9. 2016

Koncert zameraný na finančnú gramotnosť - 26. 10. 2016

Deň jablka - 27. 10. 2016

Program k Mesiacu úcty k starším

Pečenie medovníkov - 6. 12. 2016

Mikuláš - 6. 12. 2016

Rozlúčka so starým rokom pri stromčeku - 22. 12. 2016

Soľ nad zlato, pásmo k čitateľskej gramotnosti - 31. 1. 2017

Karneval - 24. 2. 2017

Pytagoriáda - 14. 3. 2017

Hviezdoslavov Kubín - 30. 3. 2017

Exkurzia na Agrodružstvo Krivá - 23. 3. 2017

Koncert zameraný na dopravnú výchovu - 19. 4. 2017

Zápis žiakov do 1. ročníka - 25. 4. 2017

Slávik Slovenska - 27. 4. 2017

Plavecký výcvik - 15. 5.-19. 5. 2017

Deň matiek - 28. 5. 2017

MDD, návšteva filmového predstavenia v Trstenej - 1. 6. 2017

Dopravné ihrisko - 14. 6. 2017

Školský výlet v Múzeu slovenskej dediny - Zuberec, 23. 6. 2017

Didaktické hry - 27. 6. 2017

Športové hry v prírode - 28. 6. 2017

Deň s poľovníkmi - 29. 6. 2017

Vyhodnotenie zberu papiera a oleja - 30. 6. 2017

Slávnostné ukončenie šk. r. 2016/2017

 

 

Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016 - 30. 6. 2016

Vychádzka do prírody - 29. 6. 2016

Didaktické hry - 28. 6. 2016

Školský výlet ZOO Bojnice - 27. 6. 2016

Deň s poľovníkmi - 24. 6. 2016

Filmové predstavenie pri príležitosti MDD - 1. 6. 2016

Oslava Dňa  matiek v kultúrnom dome - 22. 5. 2016

Beseda o odpadoch, firma HENKEL - 16. 5. 2016

Plavecký výcvik - 9. 5. - 13. 5. 2016

Dopravné ihrisko - výcvik žiakov, 5. 5. 2016

Návšteva výstavy o škole vo Florinovom dome a beseda o liečivých rastlinách v Čaplovičovej knižnici s RNDr. Removčíkovou - 28. 4. 2016

Čistenie okolia školy a verejných priestranstiev pri príležitosti Dňa Zeme - 22. 4. 2016

Beseda o knihách s p. Kazimírovou, pracovníčkou Oravskej knižnice Antona Habovštiaka - 21. 4. 2016

Zápis žiakov do 1. ročníka - 7. 4. 2016

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín -1. 4. 2016

Divadelné predstavenie Malí huncúti - 17. 3. 2016

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - 11. 3. 2016

Pytagoriáda okresné kolo - 8. 3. 2016

Súťaž o najkrajšiu "valentínku" z odpadového materiálu - 19. 2. 2016

Karneval - 9. 2. 2016

Divadelné predstavenie Janko Hraško - 27. 1. 2016

Beseda o odpadových materiáloch - 20. 1. 2016

Jasličková slávnosť - 27. 12. 2015

Školské kolo Pytagoriáda - 8. 12. 2015

Oslava Mikuláša - 4. 12. 2015

Pečenie medovníkov - 4. 12. 2015

Deň jablka, plody jesene - 29. 10. 2015

Slávnostný program k Mesiacu úcty k starším - 25.10. 2015

Beseda ako poskytnúť prvú pomoc - 22. 10. 2015

Vychádzka na Kozí hrb - 18. 9. 2015

Školský rok 2015/2016

ZŠ Krivá navštevuje 33 žiakov. Učia sa v 2 triedach. 1. triedu tvorí 1. a 3. ročník. Triedna učiteľka je PaedDr. Iveta Nehajová. 2. triedu tvorí 2. a 4. ročník. Triedna učiteľka je Mgr. Eulália Žáková.

Bc. Antónia Bírová - Vychovávateľka v ŠKD

PaedDr. Rudolf Schuster - Náboženská výchova

p. Antónia Tomkuliaková - školníčka

 

 

 

Slávnostné ukončenie školského roku 2014/2015 - 30. 6. 2015

 

Deň s poľovníkmi - 26. 6. 2015

Krivskí poľovníci nám opäť pripravili nezabudnuteľný deň. Zorganizovali súťaže, súťaže vyhodnotili, najlepších odmenili diplomom a sladkou odmenou. Všetkým žiakom vyrobili pamätné medaily a pamätné listy. Každé dieťa dostalo kopu sladkostí. Na záver sme si pochutili na poľovníckom guláši.

Žiaci súťažili po ročníkoch v týchto disciplínach - lesné zvieratá, plemená psov, stopy zvierat, rastliny, streľba zo vzduchovky.

 

Školský výlet - 24. 6. 2015

Dobšinského rozprávkový svet v dedinke Habakuky na Donovaloch je ideálne miesto na výlet. Ponúkol nám predstavenia rozprávok na motívy Dobšinského, kreatívne dielne, minizoo, oddychové zóny v lone prekrásnej prírody.

 

Deň detí na Oravskom hrade - 29. 5. 2015

Aby sme deťom urobili radosť, Deň detí sme oslávili na Oravskom hrade.Prehliadku Oravského hradu sme spojili s návštevou prírodovenej expozície. Za zaujímavý výklad a prehliadku ďakujeme pani RNDr. Oľge Removčíkovej.

 

Deň matiek - 24. 5. 2015

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 24. 5. o 14,00 hodine v kultúrnom dome, kde vystúpili v kultúrnom programe všetky naše deti.

 

Plavecký výcvik,  20. - 24. 4. 2015

Plaveckého výcviku sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka.

 

Prírodovedná exkurzia "Vodami a rašeliniskami" Oravy - 16. 4. 2015

Naša škola spolupracuje s pracovníčkou z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava pani Kertysovou na rozvíjaní ekologického povedomia a ochrane prírody. Naše kroky viedli ku vodám Oravskej priehrady v Bobrove a na Slanú vodu, kde sa nachádzajú vyznamné miesta rašeliny a vtáctva.

 

QUIDO - 30. 3. 2015

 Mím, kúzelník Quido svojimi kúskami všetkých pobavil.

 

Návšteva knižnice a divadelného predstavenia, 26. 3. 2015

Naša škola sa zúčastnila tejto regionálnej súťaže ako divák. Po predstavení sme navštívili vynovené priestory Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, kde nám pracovníčka knižnice pani Javorková pripravila zaujímavé aktivity s knihou a jej hrdinmi.

 

Hviezdoslavov Kubín - 31. 3. 2015

Žiačky Lenka Kubalová a Adriana Barančeková reprezentovali našu školu na OK HK. Adriana Barančeková sa v kategórii próza umiestnila na peknom treťom mieste.

 

Pytagoriáda - 16. 3. 2015

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas.Úspešní riešitelia v kategórii P3 sú Pavol Puk, Matúš Baláž, Pavol Glejtek. V kategóriiP4 Ema Kravská a Viktória Maruniaková.

 

Viktor - 5.3. 2015

Detský pesničkár Viktor Gulváš , známy ako "ujo VIKTOR", dnes navštívil MŠ, aby deťom MŠ a ZŠ predstavil svoje piesne. Najväčší úspech mala pieseň Afrika, v ktorej sa žiaci naučili jednoduché frázy v rôznych jazykoch.

 

Zápis predškolákov - 4. 2. 2015

Pár dní po polročnom vysvedčení prišli so svojimi rodičmi predškoláci, aby nám ukázali, čo všetko už vedia a dokážu. Tento rok prišlo sedem nových tvárí. Všetky boli veľmi šikovné.

 

Jasličková slávnosť - 25.12. 2014

Žiaci ZŠ a deti MŠ spríjemnili sviatočné chvíle vianočných sviatkov všetkým spoluobčanom príbehom o narodení Ježiška v kostole v Krivej.

 

Pečenie medovníkov a oslava Mikuláša, 5. 12. 2014

Sladké, voňavé, chutné, krásne zdobené medovníky patria na každý vianočný stôl. Práve príchod Mikuláša nám pripomína, že čas Vianoc sa už blíži. Tak sme medovníky vykrajovali a piekli, privítali Mikuláša v ten istý deň. Prvé tri hodiny sme piekli medovníky a potom prišiel Mikuláš. Pre Mikuláša sme si pripravili milé prekvapenie - on nás obdaroval mikulášskymi balíčkami a my zas jeho našimi medovníkmi.

 

Ekologická aktivita - výroba papiera, 28. 10. 2014

Človek vytvára odpad pri každej činnosti, príroda odpad nevytvára. Preto sa človek musí naučiť využívať odpad správne. Z niečoho starého urobím niečo nové, zo starého papiera vyrobím papier nový. A že sa to dá, to si naši žiaci aj vyskúšali pod vedením pani Kertysovej.

 

Deň jablka - 24.10. 2014

Tento pekný deň si každý žiak priniesol do školy jablko a dobrú náladu.

Žiaci so svojimi učiteľkamipripravili z jabĺčok rôzne dobroty. Najskôr to bola detská výživa s piškótami, potom ovocný pohár a nakoniec upiekli jablkový koláč. Deň jablka sme si spestrili rôznymi hrami a súťažami o jablku. Na záver sme urobili zaujímavú výstavku týchto plodov.

 

Vystúpenie pre starkých - 19. 10. 2014

Každoročne sa snažíme potešiť naším vystúpením našich starých otcov, staré mamy, našich starých spoluobčanov. Tento rok sme si pripravili hudobno-dramatické pásmo, v ktorom vystupovali všetky deti.

 

Turistická vychádzka - 18. 9. 2014

Je pekný slnečný deň. Naše kroky vedú na blízky kopec Kozí hrb. Pre prvákov je to prvá vychádzka, ostatní žiaci tento kopec už dobre poznajú. V batohoch si žiaci nesú malé občerstvenie. Niektorí si zobrali aj ďalekohľad, pretože sa chcú potešiť pohľadom na blízku, ale hlavne vzdialenú panorámu našich hôr.

 

Začiatok školského roka 2014/2015

Školský rok 2014/2015 navštevuje ZŠ Krivá 29 žiakov - 17 dievčat a 12 chlapcov, ktorí sa učia v dvoch triedach. 1 triedu tvoria 1. a 3. ročník, triednou učiteľkou je Mgr. Eulália Žáková. 2. triedu tvorí 2. a 4. ročník, triednou učiteľkou je PaedDr. Iveta Nehajová.

Riaditeľka školy - PaedDr. Iveta Nehajová

Náboženská výchova - PaedDr. Rudolf Schuster

Školský klub detí - Antónia Bírová

Školníčka - Antónia Tomkuliaková

 

Deň detí, Výlet - 6. jún

Tento školský rok sme spojili obe tieto akcie. Dopoludnia sme oslávili Deň detí a popoludní sme zorganizovali výlet do Oravskej Lesnej na lesnú železnicu.

V dňoch 4., 5. a 6. júna pracovníci lesnej železnice pripravili tematicky zaujímavú akciu pre deti. Nacvičili a odohrali známu rozprávku od Pavla Dobšinského "Braček Jelenček", ktorú priamo prepojili s jazdou na vláčiku v prekrásnom horskom prostredí.

Deň matiek

Kytičku uvitú z pekného slova, piesne a tanca sme venovali všetkým mamám. Do programu boli zapojení všetci žiaci. Dúfame, že sme pre naše mamy pripravili pekné nedeľné popoludnie.

Slávik Slovenska

Spevácka súťaž sa uskutočnila 8. mája 2014 na Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne. V okresnom kole súťaže ľudovej piesne našu školu reprezentoval Samuel Baláž, ktorý spieval pieseň "Dievča, dievča, čože to máš" a "Čie sú to húsky".

Hviezdoslavov Kubín

Súťaž v prednese poézie a prózy sa pomnohých rokoch vrátila na "veľké javiská". Slávnostné otvorenie sa odohralo v sále Msks kultúrnym programom. Potom sa súťažiaci odobrali do určených miestností podľa kategórií. Našu školu reprezentoveála Viktória Maruniaková a Adriana Barančeková.

Beseda o knihách

Marec je mesiac venovaný knihe. Túto skutočnosť sme chceli priblížiť našim žiakom. Na besedu o knihách sme pozvali pracovníčku Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. knihovníčku pani Javorkovú. Dúfame, že aj vďaka tejto besede sa nám podarí zapáliť iskru a prebudiť v našich deťoch lásku ku knihe a z čítania budú mať radosť.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik prebiehal v dňoch od 31. marca do 4. apríla v Dolnom Kubíne. Naši tretiaci a štvrtáci si osvojili plavecké zručnosti spolu so žiakmi z Dlhej. Plavecký výcvik viedli skúsení inštruktori plávania. Žiaci navštívili aj vodný svet s jeho atrakciami.

Matematická pytagoriáda

Okresné kolo Pytagoriády sa konalo 18. 3. 2014 na Základnej škole P. Škrabáka v Dolnom Kubíne. Súťaže sa zúčastnili úspešní žiaci v školskom kole. Našu školu zastupoval žiak 4. ročníka, ktorý v okresnom kole obsadil pekné šieste miesto.

 

Divadelné predstavenie - 4. marec

Žiaci ZŠ a MŠ navštívili divadelné predstavenie tematicky venované zdravej výžive. Žiaci si zábavnou formou osvojili potrebné vedomosti. Zapamätali si, že sladkosti nie sú vhodné na desiatu, škodia našim zúbkom, desiatu nemajú hádzať do koša, ako to robil v tejto rozprávke hlavný hrdina.

 

 

Nie je les ako les "Nech žije prales"

Sme radi, že pani Kertysová z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava opäť prišla medzi nás a porozprávala nám o lese a jeho obyvateľoch. Tentoraz sme mali možnosť sa bližšie oboznámiť s pralesmi na Slovensku.

 

Interaktívna výstava

V utorok 25. februára sa žiaci zúčastnili interaktívnej výstavy povolaní v Žiline. Mestečko povolaní sa nám veľmi páčilo. Deti sa oboznámili s rôznymi povolaniami, ktoré si neskôr aj vyskúšali. Zažili sme pekné a poučné dopoludnie.

 

Karneval

Fašiangové obdobie ponúka možnosť zabaviť sa počas karnevalu, ktorý sme tentoraz usporiadali pred odchodom na jarné prázdniny. Karneval na škole prebehol po 4. vyučovacej hodine v upravených priestoroch dňa 14. februára. Pre deti boli pripravené veselé a zaujímavé súťaže, v ktorých deti preukázali svoju šikovnosť, pohotovosť aj tanečné kroky.

 

Zápis predškolákov

Predškoláci v sprievode svojich rodičov zavítali do školy dňa 6. februára, aby boli zapísané  do 1. ročníka. Predškoláci preukázali svoje schopnosti, ktoré budú potrebné na zvládnutie úloh, ktoré ich čakajú v 1. ročníku.

 

Jasličková slávnosť

Dňa 25. decemra o 14,00 hodine žiaci ZŠ a MŠ zahrali známy vianočný príbeh o narodení Ježiška veriacim a občanom Krivej v kostole a spríjemnili im tak sviatočné chvíle vianočných sviatkov.

 

Turnaj v hádzanej

Pred odchodom na zimné prázdniny sme si zašportovali a zahrali turnaj v hádzanej v sede. Žiaci súperili medzi sebou v štyroch družstvách. Kapitáni alebo vedúci družstiev si vyberali svojich spoluhráčov spomedzi všetkých žiakov školy. Spolu odohrali 6 zápasov. Víťazom turnaja sa stalo družstvo s najväčším počtom bodov.

 

Mikuláš

Slová známej mikulášskej piesne nás uviedli do obdobia, na ktoré sa tešia najmä deti, ktoré túžobne očakávajú príchod Mikuláša. K nám zavítal 6. decembra v sprievode anjela a priniesol so sebou veľa darčekov, ktoré rozdal deťom po peknom programe.

 

Deň úcty k starším

Nedeľu 27. októbra sme venovali naším starším spoluobčanom, našim starkým, aby sme im prejavili úctu a vďaku prostredníctvom kultúrneho vystúpenia zložené z pásma pekného slova, básničiek, pesničiek a tanca. Vystúpenia sa zúčastnila väčšina žiakov ZŠ.

 

Deň jablka

V októbri si na našej škole pripravujeme aktivity venované a zamerané ku Svetovému Dňu výživy pod názvom Deň jablka. Táto aktivita je zameraná na poznávanie zdravej výživy, dodržiavanie správnych stravovacích návykov a význam zdravej výživy pre každého človeka.

 

Vychádzka na Kozí hrb

Aj tento školský rok naše prvé kroky viedli na Kozí hrb. Dňa 6. septembra po druhej vyučovacej hodine za krásneho slnečného počasia sme mohli obdivovať premeny jesennej prírody a krásne výhľady na okolitú krajinu. Chočské vrchy, Roháče, Oravskú vrchovinu sme mali pred sebou ako na dlani.V cieli sme si mohli oddýchnuť, posilniť, ale aj trochu pobehať. Toto všetko prispelo k našej dobrej nálade a krásnym zážitkom.


Zahájenie školského roka 2013/2014

Nový školský rok sme začali návštevou svätej omše. Po svätej omši sme sa presunuli do budovy ZŠ, kde všetkých žiakov a pedagógov privítala riaditeľka školy PaedDr. Iveta Nehajová. Privítaní boli naši prváci, ktorí prišli v sprievode rodičov, ale aj nová pani učiteľka Mgr. Katarína Hírešová. Po slávnostnom príhovore nám pani riadideľka zaželala veľa úspecov v práci a oboznámila nás s organizáciou školského roka.

 

 

Ukončenie školského roka 2012/ 2013

Slávnostné ukončenie školského roka začalo v kostole sv. omšou. Po nej sme sa presunuli do školy. Po príhovore pani riaditeľky PaedDr. Ivety Nehajovej nasledovala scénka O repe, ktorú nám predviedli štvrtáci v angličtine. Potom sa pani riaditeľka rozlúčila so štvrtákmi, zaželala im mnoho úspechov a odovzdala spomienkové darčeky.                                                                Ešte rozdanie vysvedčení a hurá na prázdniny.

Pochvala za prospech bola udelená týmto žiakom:

1. ročník : Adriana Barančeková, Anetka Janotová, Matúš Baláž, Pavol Puk, Pavol Glejtek, Martin Fuljer

2. ročník : Ema Kravská, Viktória Maruniaková

3. ročník: Gregor Budz

4. ročník: Michal Džubek, Zdenka Žáková, Jakub Kepšta, Jozef Suľa

 

Turnaj vo florbale

Vo štvrtok 27. júna sa uskutočnil v kultúrnom dome školský turnaj vo florbale. Medzi sebou súťažili štyri družstvá v 10 minútových zápasoch. Najlepšie sa darilo družstvu v zložení: Jozef Suľa, Jakub Kepšta, Michal Džubek, Matej Grilus, Zdenka Žáková.

 

Stretnutie s poľovníkmi

Aj v tomto roku pripravili poľovníci z Krivej pre deti pekné stretnutie na ihrisku v stredu 26. júna. Po spoločnom uvítaní pánom Martinom Furiakom nasledovali súťaže, ktoré žiaci absolvovali po ročníkoch. Súťažilo sa v týchto oblastiach: určovanie stromov podľa listov a ihličia, stopy zvierat, plemená psov, poznávanie zvierat, streľba zo vzduchovky. Po týchto úlohách si deti zahrali futbal a potom nasledovalo vyhodnotenie. Každý žiak získal pamätný list, medailu a sladkosti. Tí najlepší v súťažiach získali diplom. V závere sme si všetci pochutili na výbornom guláši.

Najlepší v súťažiach:

                         1. roč.                           2. a 3. roč.                           4. roč.

1. miesto        Eliška Suchánková          Gregor Budz                        Adrián Furiak

2. miesto        Pavol Puk                         Šimon Staš                         Michal Džubek

3. miesto        Matúš Baláž                      Dominik Bella                     Darina Oslíková

 

 

Školský výlet

Dňa 25. júna sme sa vybrali na výlet do Námestova. Na tento deň sa už deti veľmi tešili. Najprv sme sa autobusom zaviezli na Slanicu, kde sme v prístave počkali na loď. Tá nás previezla po Oravskej priehrade a navštívili sme Slanický ostrov. Tu sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o vzniku priehrady a prezreli si Slanický kostol s vystavenými umeleckými pamiatkami a poprechádzali sa po ostrove. Naše ďalšie zastavenie bolo v Námestove. Keďže slnečné lúče pridávali na svojej intenzite, veľmi radi sme si pochutili na výbornej zmrzline. Potom sme zavítali na Ranč u Edyho. Tu sa deti povozili na koňoch, posilnili sa desiatou a pošantili na preliezačkách a hojdačkách. Trochu unavení, ale obohatení o nové zážitky sme sa vrátili domov. Výlet sa naozaj vydaril.

 

Deň detí

Deň detí sme v našej škole oslávili v piatok dopoludnia 31. mája. Najskôr sme si spoločne pozreli rozprávkový príbeh Legendárna parta. Potom k nám zavítala pani Ing. Zuzana Kertysová z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Pre deti pripravila zaujímavé rozprávanie o vzniku našich hôr, ktoré doplnila ukážkami rôznych nerastov. Potom deťom porozprávala o vzniku skamenelín rastlinstva i živočíšstva. V závere spolu zhotovovali sadrové odliatky rôznych skamenelín.

V závere tohto sviatočného dopoludnia si deti zahrali rôzne spoločenské hry, stolný tenis a stolný futbal.

Deň matiek

 

Kultúrny program, ktorý pripravili pre svoje mamky a staré mamy škôlkari a školáci so svojimi pani učiteľkami, predviedli v nedeľu popoludní 12. mája v kultúrnom dome. Školáci vo svojom programe predviedli básničky, ľudové piesne v podaní Zdenky Žákovej, Samka Baláža, Jakuba Kepštu, divadielko O perníkovej chalúpke, hru na harmonike v podaní Jozefa Suľu, hru na klávesoch v podaní Martina Suľu i moderný tanec. Odmenou pre všetkých vystupujúcich bol veľký potlesk obecenstva.

 

 

Čistenie obce

 

Dňa 22. apríla naša planéta Zem oslavovala svoj sviatok. My sme si tento sviatok pripomenuli 7. mája zbieraním odpadkov okolo školy a v niektorých častiach našej obce. Bolo sme radi, že v porovnaní s minulým rokom bolo tých odpadkov menej. Naplnené vrecia sme odviezli ku kultúrnemu domu, kde budú separované. Je však smutné, že niektorí obyvatelia stále nevedia, kde odpad patrí. Tešili sme sa z dobre vykonanej práce a odmenou nám bolo aj pekné počasie, ktoré nás v tento deň sprevádzalo. O tom, že aj našim žiakom záleží na ochrane životného prostredia svedčí to, že po celý rok sa aktívne zapájajú do zberu papiera a tetrapakov.

 

 

Slávik Slovenska

 

Školské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska sa uskutočnilo 7. mája. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej žiaci 1.,2.a 3. ročníka a v druhej žiaci 4. ročníka. Predstavili sa nám títo žiaci:A. Barančeková, P. Glejtek, E. Suchánková, P. Puk, M. Baláž, M. Kubala, D. Bella, V. Maruniaková, E. Kravská, S. Baláž, Š. Staš, Z. Žáková, J. Suľa, M. Janíková, J. Kepšta.

Umiestnenie:

            1. kategória                                                    2. kategória

1. miesto  Samuel Baláž                                             Zdenka Žáková

2. miesto  neudelené                                                 Jakub Kepšta

3. miesto  neudelené                                                 Mária Janíková, Jozef Suľa

Do okresného kola súťaže postúpili Samuel Baláž a Zdenka Žáková.

 

 

Plavecký výcvik

 

V týždni od 22. apríla do 26. apríla sa naši žiaci zúčastnili plaveckého výcviku v Nižnej. Tento školský rok sa výcviku zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. Niektorí sa učili základom plávania, iní sa zasa zdokonaľovali v technike plávania. V posledný deň výcviku sa konali preteky, kde mali možnosť ukázať svoje nadobudnuté zručnosti. Najlepšie sa darilo týmto žiakom: A. Barančeková, E. Kravská, M. Kubala, J. Kepšta, Z. Žáková.

 

 

 

 

Prezentácia ľudových hudobných nástrojov

 

V piatok 12. apríla sme sa v priestoroch Materskej škôlky zúčastnili prezentácie ľudových hudobných nástrojov. Zavítal tu hudobník, zberateľ ľudových piesní a hudobných nástrojov, rodák z Očovej Anton Budinský. Oblečený v typickom očovskom kroji nám predviedol ukážky hry na hudobné nástroje ako: píšťala, gajdy, fujara, drumbľa, panova flauta, pastiersky roh, heligonka, harmonika, ozembuch. Vystúpenie doplnené spevom a humorným slovom vyvolalo na tvárach detí úsmev a umelca odmenili vďačným potleskom.

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín

 

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo 10. apríla.

Umiestnenie bolo nasledovné:

                                  Poézia                                     Próza

1. miesto                   Zdenka Žáková                        Adrián Furiak

2. miesto                   Michal Džubek                         Šimon Staš

3. miesto                   Darinka Oslíková

 

Do okresného kola súťaže postúpila Zdenka Žáková a Adrián Furiak.

 

 

Návšteva divadelného festivalu a knižnice v Dolnom Kubíne

 

Vo štvrtok 21. marca naše kroky ráno smerovali nie do školy, ale na vlakovú stanicu. V tento deň sme sa vlakom vybrali do Dolného Kubína. Konal sa tu divadelný festival.  V mestskom kultúrnom stredisku sme si v divadelnom bloku pozreli štyri  predstavenia.Inscenáciu s názvom Bal a Lajka v podaní súboru Aj my! z Tvrdošína, inscenáciu Bosorka Dorka v podaní divadelného súboru Lienky z Novoti. S príbehom Junácka pasovačka sa predviedol súbor pri ZŠ Komenského z D. Kubína a súbor Úsmev z Babína sa predviedol s príbehom Narodeniny. Po predstaveniach sme išli do Oravskej knižnice. Tu nás milo privítala pani knihovníčka. Oboznámila deti s priestormi knižnice a spolu sme si prečítali zaujímavý príbeh o knižnom škriatkovi. Potom sme sa zabavili pri hádaní hádaniek a v závere tejto návštevy si deti poprezerali knihy i rôzne časopisy.

 

 

Preteky na lopároch

 

Dopoludnie 13. februára sme mali spríjemnené športovo - súťažnou akciou pod lyžiarskym svahom. Deti mali opäť možnosť ukázať svoje zručnosti pri spúšťaní na lopároch. V súťaži dosiahli najlepší čas títo žiaci z jednotlivých ročníkov:

      1. a 2. ročník                               3. ročník                             4. ročník

1. miesto  E. Kravská - 8,3 s          E. Slanický - 8,3 s                 M. Lofaj   - 8,0 s

2. miesto  M. Baláž     - 8,6 s          Š. Staš       - 8,7 s                 J. Kepšta - 8,2 s

3. miesto  P. Glejtek   - 9,3 s          M. Kubala   - 10,1 s               J. Suľa     - 8,4 s

                M. Furjel    - 9,3 s

                V. Maruniaková - 9,3 s

 

 

Beseda o prírode

 

 

Dňa 13.februára zavítala do našej školy pani Kertysová z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Porozprávala nám o lese. Ako les rastie, aké má poschodia, ktoré zvieratá a vtáky v ňom žijú. Zistili sme, že starať sa o les vôbec nie je jednoduché. Krátky film o Babej hore ukončil toto milé stretnutie. Už teraz sa budeme tešiť na ďalšie.

 

 

Maškarný ples

 

V sobotu 9. februára popoludní pripravil Obecný úrad pre deti maškarný ples. Kultúrny dom sa premenil na tancujúcu rozprávkovú ríšu, ktorú navštívilo množstvo rozprávkových postáv. Ich rozmanitosť a nápaditosť bola naozaj bohatá a vybrať tú naj by bolo naozaj ťažké. Takže malým darčekom bola odmenená každá maska. Okrem dobrého tanca si mohli deti aj zasúťažiť v súťažiach, ktoré pre ne pripravili staršie žiačky pod vedením Majky Vidiečanovej a Darinky Žákovej.

S Fašiangom sme sa rozlúčili aj v škole 12. februára. V Školskom klube detí sa konala Fašiangová zábava. Deti si zatancovali pri obľúbených pesničkách a zabavili sa pri súťažiach, ktoré pripravila pani vychovávateľka i žiaci.

 

 

Zápis do školy

 

Významným dňom pre 10 predškolákov bol 7. február. V tento deň prišli do školy na zápis spolu so svojimi rodičmi. Predškoláci sa nedali zahanbiť a výborne zvládli činnosti, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky. Za odmenu dostali darčeky, ktoré pre nich vyrobili školáci.

 

 

Jasličková slávnosť

 

V prvý sviatok vianočný 25. decembra sa popoludní v kostole konala jasličková slávnosť. Naši žiaci predviedli vystúpenie o putovaní Jozefa a Márie a o narodení Ježiška.Nechýbali ani postavy pastierov a troch kráľov. Vystúpenie obohatené i vianočnými piesňami v podaní žiačok Alice Babicovej , Julky Polčicovej a Zdenky Žákovej za hudobného doprovodu Martiny Suľovej bolo príjemným spestrením týchto Vianočných sviatkov.

 

 

Turnaj v hádzanej

 

Dňa 20. decembra sa uskutočnil školský turnaj v hádzanej. Medzi sebou súťažili 4 družstvá v 8 - minútových zápasoch. Najlepšie sa darilo družstvu štvrtákov v zložení: Michal Džubek, Jakub Kepšta, Jozef Suľa, Matej Grilus, Mária Janíková. Vyhrali všetky zápasy.

 

 

Pytagoriáda

 

Školské kolo pytagoriády sa uskutočnilo 11. decembra. Žiaci 3. a 4. ročníka si preverili svoje vedomosti v riešení matematických úloh. Úspešným riešiteľom bol Martin Suľa zo 4. ročníka.

 

 

Mikuláš

 

Aj v tomto roku sme Mikuláša privítali 6. decembra v našej škole. Na toto stretnutie sa deti vždy veľmi tešia. Svedčí o tom pripravený kultúrny program s nádychom zimy i Vianočných sviatkov. Ukázali, že sú naozaj šikovní. Mikuláš ich za to odmenil sladkými balíčkami.

 

 

Divadelné predstavenie

 

Dňa 4. decembra zavítalo do Materskej školy divadlo bez opony - Portál z Prešova. Škôlkárom a našim žiakom sa predstavili s divadelným predstavením Zbojnícka kráľovná. Všetci sme sa vžili do rozprávkového príbehu o začínajúcom zbojníkovi a ukradnutej kráľovnej, ktorý bol spestrený veselými pesničkami. Príbeh o svete, kde zlodej nemusí byť zlý a kráľovná vždy len dobrá sa nám všetkým veľmi páčil.

 

 

Program pre starkých

 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravil Obecný úrad v Krivej posedenie pre starkých. To sa uskutočnilo v nedeľu 28. októbra. V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy a po nich naši žiaci.V scénickom pásme s básničkami, riekankami a ľudovými pesničkami vyjadrili starkým svoju lásku, úctu a vďaku.

 

 

Deň jablka

 

Svetový deň jablka sme si v našej škole pripomenuli 19. októbra. V tento deň si každý  do školy priniesol jabĺčko, na ktorom si pochutil počas plnenia úloh. Tie žiaci plnili po vypočutí rozprávky O jabĺčkovej princeznej a zemiakovom princovi. Kreslili postavy z rozprávky, vymaľovávali jabĺčka, vytvárali príbehy a riešili súťažný kvíz o jablku. Za svoju šikovnosť boli odmenení sladkosťou.

V toto dopoludnie pripravili aj výstavku z ovocia a zeleniny, ktoré žiaci priniesli z domu.

Zavŕšením bola vychádzka na neďaleký kopec, kde deti púšťali šarkanov a dosýta sa vyšantili.

 

Vychádzka do prírody

 

Vo štvrtok  6. septembra sme sa vybrali na turistickú vychádzku. Naša trasa smerovala na Kozí hrb. Cestou sme obdivovali krásy a plody našej prírody i pasúce sa ovečky. Mierne strmý svah dal niektorým trošku zabrať. V cieli sme si však oddýchli, posilnili sa desiatou a trochu aj pošantili. Príjemné teplé a slnečné počasie prispelo ku dobrej nálade, ktorá nás sprevádzala počas celej vychádzky.

 

Zahájenie školského roka 2012/ 2013
 

Zahájenie nového školského roka 2012/ 2013 sme začali 3. septembra svätou omšou v kostole. Po nej sme sa všetci stretli v budove školy, kde nás privítala pani riaditeľka PaedDr. Iveta Nehajová. Osobitne privítala našich prváčikov, ktorí prišli v doprovode rodičov. Pani riaditeľka nás oboznámila s organizáciou školského roka a popriala nám veľa zdravia a úspechov.
Veľa trpezlivosti a chuti do práce zaželal vo svojom príhovore všetkým žiakom, rodičom a pedagógom aj pán starosta Peter Džubek.

 

  


 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Krivá
    Krivá č. 136
  • 043 5894301

Fotogaléria