Navigácia

Partners


Sobota 2. 3. 2024

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sférické kino-Vesmír .

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Príbeh hudby - koncert Slovenskej filharmónie .

  Príbeh hudby už 11 rokov vstupuje do slovenských škôl, aby deťom prinášal unikátny audiovizuálny zážitok pri vnímaní hudby. Projekt získal dokonca nomináciu na ocenenie Krištáľové krídlo. Dňa 15. februára o 11:30 nás čakal online koncert s interaktívnymi prvkami, vďaka ktorým sa deti stali súčasťou Slovenskej filharmónie. ​Vyberali nového člena orchestra, zahrali si s nimi jednu zo skladieb na koncerte a prostredníctvom herca Vladimíra Kobielskeho sa stretli s jedným zo zakladateľov Slovenskej filharmónie, Eugenom Suchoňom. K tomu všetkému spoznali množstvo novej krásnej hudby.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album KARNEVAL 2024.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lego festival First Lego League v Žiline.

  Dňa 2. 2. 2024 sa naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili regionálneho podujatia FIRST® LEGO® League Explore v Žiline. V kategórii Explore sa tímy detí vo veku 6 až 10 rokov zameriavajú na základy inžinierstva, skúmajú reálne problémy, učia sa konštruovať a programovať, vytvárajú jedinečné modely vyrobené z LEGO kociek a poháňané pomocou stavebníc LEGO Education SPIKETM Essential alebo WeDo 2.0.

  Tento program inšpiruje deti k experimentovaniu, posilňuje ich sebadôveru, kritické myslenie a konštruktérske zručnosti prostredníctvom praktického učenia. Deti tak hravým spôsobom objavujú zábavu vo vede a technike.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Čítame pre radosť .

  Vďaka rozvojovému projektu "Čítame pre radosť", ktorý vyhlásilo MŠVVaŠ SR na posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu sa našej škole podarilo získať finančné prostriedky v hodnote 500€. Za túto sumu sme nakúpili nové knihy do školskej knižnice, ktoré si žiaci môžu požičať aj domov.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vsetkovedko 2024.

 • Žiaci 3. ročníka Matej Kravský a Matúš Kubala získali tento rok čestné uznanie vo výtvarnej súťaží Vianočná pohľadnica. Oravské kultúrne stredisko tento rok zorganizovalo už 20. ročník tejto medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti a porotcovia ocenili aj práce našich dvoch žiakov. Tešíme sa z ich úspechov a prajeme veľa kreativity a nápadov aj pri iných činnostiach.

 • Žiaci 2. - 4. ročníka na hodinách Informatiky pomocou programu na tvorbu animácií vytvorili niekoľko zaujímavých pohyblivých obrázkov.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Jasličková slávnosť 2024.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Krivá
  Krivá č. 136
 • 043 5894301

Fotogaléria