Navigácia

Partners


Utorok 10. 12. 2019

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Do galérie Bezpečne do cieľa boli pridané fotografie.

  Dňa 28. 11. 2019 nás navštívil pán policajt Mgr. Tibor Šándor. Dozvedeli sme sa množstvo nových informácií o dodržiavaní pravidiel cestnej premávky, ako správne prechádzať cez cestu, čo musí mať na sebe každý cyklista a ako môžeme predísť dopravnej nehode. Žiaci dostali pracovné zošity, v korých si mohli preveriť svoje vedomosti z dopravne výchovy a na záver sme všetci dostali reflexné kľúčenky, pexeso a aj sladkú odmenu.

 • Do galérie Záložky spájajú školy boli pridané fotografie.

  V mesiaci október našu školu oslovila pani učiteľka Ľudmilka Balážová zo Základnej školy v Dlhej nad Oravou so zaujímavou myšlienkou spolupráce. S cieľom podporovať u žiakov pozitívny vzťah ku knihám, k čítaniu a rozvíjať u nich čitateľsku gramotnosť, sme sa rozhodli vzájomne sa obdarovať záložkami do knižiek. Žiaci vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy zaujímavé záložky a následne nimi obdarovali žiakov zo susednej dediny. Žiaci mali radosť zo samotnej myšlienky obdarovana druhého ale aj zo získania krásnej a zaujímavej záložky do svojej knižky.

 • Do galérie Bubnovačka 2019 boli pridané fotografie.

  19.november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

  A práve preto sme sa aj my zapojili do projektu BUBNOVAČKA. Pani učiteľka Žáková nám porozprávala o tom, aké je dôležité nebyť ticho a hovoriť o svojich problémoch a pár minút sme naplno bubnovali, tlieskali a búchali, aby nás bolo poriadne počuť.

 • Do galérie Vystúpenie pre starkých boli pridané fotografie.

  Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, pripravil obecný úrad dňa 20. októbra stretnutie so staršími spoluobčanmi. Po srdečnom privítaní pánom starostom nasledoval kultúrny program v podaní detí z materskej a základnej školy. Naši žiaci sa predstavili tancom a malým divadelným predstavením. Predstavili sa všetci žiaci. Sme radi, že sme starkým spríjemnili toto sviatočné popoludnie.

 • Do galérie Sférické kino boli pridané fotografie.

  Dňa 17. októbra 2019 sme sa vďaka sférickému kinu dostali na severný pol a do nekonečného vesmíru. Premietanie bolo o to zaujímavejšie, že sa odohrávalo v nafukovacej kupole a počas premietania sme všetci ležali na karimatkách. Príbeh nás zaviedol na tajuplnú cestu vesmírom, na ktorej sme mohli vidieť planéty úplne zblízka. Dozvedeli sme sa, prečo je na severnom póle polárna noc a ako vzniká polárna žiara. Na záver sme si vytvorili vlastnú slnečnú sústavu, kde každý žiak tvoril jedno vesmírne teleso. Tak sme si priblížili vesmírnu tematiku a dozvedeli sa aj niečo nové.

 • Do galérie Deň jablka boli pridané fotografie.

  Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň jablko, od lekára ďaleko …a preto si rok čo rok na našej škole pripomíname dôležité vlastnosti ovocia, ktoré má asi každý jeden z nás v záhradke. Deň sme začali rozhovorom o tom, čo už o jabĺčku vieme, ake vitamíny obsahuje, pri akých chorobách nám môže pomôcť a aké rôzne odrody jabĺčka si v obchode môžeme kúpiť. Následne sme počítali jabĺčkové príklady, tvorili rôzne básničky o jabĺčku a tiež sme si zaspievali našú krásnu ľudovú pesničku "Červené jabĺčko". Z farebného papiera sme si vytvorili krásne farebné jabĺčka a presunuli sa do tried. Spolu s pani učiteľkami sme si upiekli vaňavé jablkové koláčiky a zasúťažili si v rôznych jabĺčkových štafetových hrách.

 • Do galérie Turistická vychádzka na Kozí hrb boli pridané fotografie.

  Všetci sa tešíme z krásnych dní, ktoré nám prinieslo tohtoročné BABIE LETO. V piatok, 25. 10. 2019, naše kroky viedli na Kozí hrb nad našou obcou. Prechádzame cez Skalický vŕšok, kde je v túto dobu na zemi už všetko lístie, z čoho majú najväčšiu radosť naši žiaci. Na Kozom hrbe žiaci vytvárali krásne obrazy z prírodnín, ktoré našli v okolí. Mali sme možnosť obdivovať blízke i vzdialené kopce a samozrejme, niektoré kopce sme sa naučili aj pomenovať.

 • Do galérie Gajdošská vandrovka boli pridané fotografie.

  Dňa 11.9. 2019 sa aj v našej škole pristavil pán majster muzikant Drahos Daloš, ktorý nám sprostredkoval kúsok z nášho kultúrneho dedičstva. Gajdošská tradícia bola zapísaná do svetového zoznamu nehmotného dedičstva UNESCO, a to je hlavný dôvod, prečo sa aj naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu, v ktorom sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o tomto krásnom hudobnom nástroji. Prostredníctvom videa mohli žiaci vidieť, čo stojí takého muzikanta, aby si vyrobil vlastnú fujaru alebo gajdy. Zistili, z akých materiálov sú vyrobené, a ako sa na nich hrá. Okrem týchto hudobných nástrojov sa žiaci zoznámili aj s ďalšími pastierskymi nástrojmi, ako sú fujara, píšťalka, okarína, drumbľa. Najväčším zážitkom však bolo to, keď si žiaci vyskúšali hrať na týchto nástrojoch a keď sme si spolu za zvuku gájd zaspievali.

 • Do galérie Slávnostné otvorenie šk. r. 2019/2020 boli pridané fotografie.

  Alojz Čobej

  Dobré ráno, škola

  Dobré ráno, milá škola,

  prišiel šťastný deň,

  keď s taškami prichádzame

  do tých tvojich stien.

  Do tých čistých tried a lavíc,

  do tých známych dvier.

  Leto ušlo z kúpaliska,

  prišiel september.

  Dobré ráno, školské múry,

  biele paláce!

  Vraciame sa oddýchnutí

  znova do práce.

  Dňa 2. septembra 2019 sa aj na pôde našej Základnej školy Krivá uskutočnilo slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020. Spoločne sme sa stretli na sv. omši, ktorú celebroval náš pán farár Rudolf Schuster. Po sv. omši sme sa odobrali do Základnej školy, kde nás všetkých srdečne privítala naša nová pani riaditeľka Mgr. Eulália Žáková. Oboznámila nás s organizáciou školského roka a zapriala žiakom, najmä naším prváčikom, veľa úspechov pri plnení školských povinností. V našom učiteľskom kolektíve sme privítali Mgr. Dominiku Janotíkovú a tiež novú pani vychovávateľku Mgr. Dominiku Drdajovú. Príhovorom nás privítal aj pán starosta a poprial nám v tomto školskom roku veľa štastia, trpezlivosti a radosti v našom malom školskom kolektíve.

 • Do galérie Slávnostné ukončenie školského roku 2018/2019 boli pridané fotografie.

  Rozlúčku so školským rokom sme začali svätou omšou v kostole, ktorú celebroval pán farár Rudolf Schuster. Po svätej omši sme sa stretli v ZŠ. Pani riaditeľka zhodnotila školský rok 2018/2019, rozlúčila sa so štvrtákmi a zaželala všetkým pekné prázdniny. Žiakom sa prihovoril aj pán starosta. Zároveň sme sa rozlúčili aj s pani riaditeľkou pani Ivetou Nehajovou, ktorá odchádza. Zaželali sme všetko najlepšie pani učiteľke Márii Tokárovej, ktorá sa nasledujúci deň v sobotu 29. júna 2019 vydáva.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Krivá
  Krivá č. 136
 • 043 5894301

Fotogaléria