Navigácia

Profil školy História školy Aktivity našej školy Vlastná tvorba Športové rekordy školy Nová podstrana

O škole

Profil školy

 


 

 V skratke o našej škole

 

V školskom roku 2023/2024 má škola 2 triedy, v ktorých sa vyučujú 4 ročníky a Školský klub detí. Školu navštevuje 34 žiakov. Variant školy - ŠkVP.
Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú na školských a mimoškolských aktivitách.
Počas školského roka sú všetci žiaci zapojení v záujmových útvaroch podľa výberu ( Šikovné ruky, Pohybové hry ).


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Krivá
    Krivá č. 136
  • 043 5894301

Fotogaléria