Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili príhlášku Vášho dieťaťa. Po vyplnení prihlášku vytlačte, podpíšte (oboma rodičmi, zákonnými zástupcami) a doneste na zápis. Zároveň vypíšte povinnú prílohu 3, v ktorej potvrdzujete správnosť údajov. Ak sa rozhodnete, že podpisovať všetky podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania dieťaťa, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní bude jeden zo zákonných zástupcov, je potrebné vyplniť, podpísať a osobne doniesť na zápis prílohu 2.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola Krivá
    Krivá č. 136
  • 043 5894301

Fotogaléria